Naše prodejny i sklady budou z důvodu inventury od 26.2. do 1.3. zavřené. Poslední den expedice a osobních odběrů je pátek 23.2.

Zásady zpracování osobních a dalších zpracovávaných údajů

V tomto dokumentu naleznete přehled hlavních způsobů ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů, které se Vás při využití našich služeb mohou týkat.

 

1. Kdo zpracovává Vaše údaje?

Provozovatelem webu a e-shopu je společnost Audiomaster CZ, a.s. se sídlem Ocelářská 937/39 IČ 28206649, která jako správce zpracovává Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek. Kontaktovat nás můžete na následujícím emailu: gdpr@music-city.cz

 

2. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb (například v rámci objednávky zboží, servisu či přihlášením se k odběru newsletterů s tématikou dle Vámi předem zvoleného zaměření), resp. uzavřením smlouvy o užívání této služby nebo udělením souhlasu k danému účelu zpracování.

Jedná se tak nejčastěji o údaje, které nám sdělíte při registraci na našem portálu, objednávce nebo registraci pro zasílání obchodních sdělení:

 • Email (pro zaslání potvrzení objednávky a dalších informací týkajících se Vaší zakázky)
 • Heslo v zašifrované podobě (v případě registrace)
 • Vaše ID jakožto zákazníka
 • IP adresa
 • Jméno a příjmení
 • Doručovací a fakturační adresa
 • Věk
 • Telefonní číslo
 • Platební údaje (číslo platební karty) – pokud potvrdíte uložení informací o Vaší platební kartě
 • Profilové informace a zájmy – pokud je uvedete ve svém profilu
 • Historie nákupů
 • Historie aktivit v emailových kampaních

Dále můžeme zpracovávat kamerový záznam z našich prodejen, pokud nákup zrealizujete osobně, popř. si objednáte s osobním vyzvednutím u nás. Provozovatelem kamerového záznamu je naše společnost Audiomaster CZ, a.s., viz. výše. Kamerový záznam slouží čistě pro zabezpečení našich provozoven. V neposlední řadě může ještě dojít ke zpracování záznamu telefonních hovorů, pokud kontaktujete naší bezplatnou linku 800 708 807. V tomto případě slouží záznam pouze pro kontrolu a vylepšování služeb.

 

3. Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Jedním z hlavních důvodů, proč zpracováváme Vaše osobní údaje, je úspěšné a rychlé vyřízení Vaší objednávky a správa Vašich účtů, aby bylo možné bezproblémově využívat služby našeho e-shopu. V rámci daného zpracování samozřejmě dbáme na bezpečnost dat a stále se snažíme bezpečnost našich služeb zlepšovat.

Vaše údaje zpracováváme za účelem:

 • Vyřízení jednotlivých objednávek a jejich doručení
 • Správa uživatelských účtů pro zajištění funkčnosti e-shopu
 • Účetní a daňové účely
 • Vyřízení reklamace a dalších servisních požadavků
 • Zodpovězení Vašich dotazů
 • Cílení nabídky našeho zboží a služeb
 • Realizace marketingových kampaní
 • Uchování historie nákupů pro usnadnění budoucích objednávek a marketingové účely
 • Zlepšení kvality našich služeb
 • Provádění analýz a měření v ohledu na zjištění využití našich služeb
 • Zasílání obchodních sdělení v souvislosti s nabídkou produktů a služeb, je-li nám svobodně udělen souhlas (odhlášení z odebírání obchodních sdělení je možné provést v nastavení služby, resp. v těle daného reklamního sdělení na konci každého emailu a to kdykoli a bezplatně, popř. na emailu gdpr@music-city.cz
 • Ochrany majetku (kamerový záznam)

 

4. Kdo všechno bude mít k Vašim datům přístup?

Většinu osobních dat držíme pouze na našich serverech, nicméně v některých případech, například pro zajištění dodávky zboží, či poskytování služeb musíme využít naše partnery či externí společnosti. Všechny subjekty, které takto mohou k Vašim datům přistupovat, si vždy pečlivě vybíráme a předem hodnotíme jejich technická a organizační opatření a zabezpečení, tak aby nedošlo k úniku svěřených údajů nebo neoprávněnému přístupu k Vašim datům, či jejich zneužití. Všechny tyto subjekty jsou vždy vázány smlouvou o mlčenlivosti a nesmějí data využít k jinému než předem určenému účelu, který z naší strany mají povolený.

Zde je seznam třetích stran, které mohou mít přístup k Vašim datům v ohledu na využívání našeho e-shopu či dalších služeb:

 • Servisní partneři zajišťující technickou podporu, hosting, programování či provoz našeho webu a e-shopu a s tím souvisejících služeb (servisní linka, řešení reklamací apod.)
 • Subjekty, které nám pomáhají s marketingem, rozesíláním obchodních sdělení, cílení reklamy a vyhodnocováním a analýzou chování zákazníků na našem e-shopu
 • Poskytovatelé platebních bran (poskytovatelé platebních karet)
 • Přepravní společnosti zajišťující bezproblémové doručení vašich zásilek
 • Společnosti zajišťující úvěry pro zákazníky našeho e-shopu a kamenných prodejen
 • Provozovatel portálu heureka.cz za účelem poskytování zpětné vazby k zakoupeným produktům (komentář a hodnocení je vždy dobrovolný)
 • Weby pro hodnocení spokojenosti zákazníků – například heureka.cz

V některých případech, které jsou přesně definovány obecně závaznými právními předpisy, jsme povinni některé Vaše osobní údaje také předat orgánům veřejné moci (sem patří například Policie ČR, ÚOOZ, Celní správa).

 

5. Profilování, automatizované zpracování, online marketing a cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být používány webovými stránkami, aby učinily uživatelský zážitek více efektivní. Zákon uvádí, že můžeme ukládat cookies na vašem zařízení, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz této stránky. Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme vaše povolení. Tato stránka používá různé typy cookies. Některé cookies jsou umístěny službami třetích stran, které se objevují
na našich stránkách. 
Umístění těchto malých souborů cookies můžete kdykoli pomocí lišty souhlasu ve spodní části webu kdykoli zrevidovat a upravit. Jedinou výjimku mají systémové cookies, které jsou pro správný chod webu nezbytné.

Aktuální dodavatelé cookies jsou následující:

Dodavatel cookies

Účel

Ochrana osobních údajů

AdForm

Retargeting, měření konverzí, reklamní platforma

https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/product-and-services-privacy-policy/

Facebook

Sdílení produktů, retargeting, reklamní platforma, analytické a statistické údaje

http://www.facebook.com/about/privacy/

Google (Analytics, Ads)

Retargeting, měření konverzí, reklamní platforma, analytické a statistické údaje

https://policies.google.com/privacy

Seznam.cz (Sklik)

Retargeting, měření konverzní, reklamní platforma

https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/

Requestor

Statistické a analytické údaje (chat s podporou a zakládání ticketů)

https://ipex.cz/gdpr/

Targito

Retargeting a platforma online reklamy

https://www.targito.com/ochrana-osobnich-udaju/

Youtube

Platforma pro přehrávání produktových materiálů

https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=cs

 

6. Jak dlouho údaje zpracováváme?

Vaše údaje zpracováváme vždy po celou dobu platnosti našeho obchodního vztahu (například záruka na zakoupený produkt nebo dodanou službu). Dále pak také po dobu stanovenou příslušnou legislativou či do případného odvolání Vašeho souhlasu (například u zasílání obchodních sdělení, který je stanoven na dobu 5 let), pokud byl k nějakému účelu svobodně udělen. Registraci na e-shopu a zde uvedené informace pak evidujeme po dobu 2 let od posledního přihlášení a nákupu / přihlášení. Veškeré údaje pak uchováváme obvykle také 6-12 měsíců v rámci našich záloh. Pokud však uplatníte Vaše právo na změnu, opravu či výmaz údajů, je samozřejmě vždy zajištěno jeho naplnění, a to i v případě nutnosti obnovení záloh. Data týkající se online marketingu, analýz a měření pak uchováváme max. 1 roku. Údaje, které jsou zpracovávány na základě právního titulu plnění smlouvy, či na základě zákonné či právní povinnosti je nutné zpracovávat pokaždé, když to daný právní titul vyžaduje, a to i bez udělení souhlasu dotčeného subjektu osobních údajů, popř. i přes jeho odvolání.

 

7. Vaše práva ve vztahu k ochraně osobních údajů

 • Právo svůj souhlas kdykoli odvolat
 • Právo osobní údaje kdykoli opravit či doplnit
 • Právo požadovat omezení zpracování
 • Právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech
 • Právo požadovat přenesení údajů
 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech
 • Právo na výmaz osobních údajů (neboli také právo být zapomenut) v určitých případech

 

8. Jak jsou osobní údaje zabezpečeny?

Pro práci s daty máme stanovenou obecnou bezpečnostní politiku a technická opatření, která se týká nejen našich informačních technologií ale také fyzických dat a poskytovaných služeb. A stejné standardy vyžadujeme i od našich partnerů (například umístění serverů v zabezpečených místnostech či zajištěných datacentrech). Současně s tím pravidelně kontrolujeme všechny systémy a jejich případná slabá místa, abychom zajistili bezproblémové a bezpečné fungování všech našich služeb. Tam kde je to možné je vždy nasazeno šifrování komunikace či dat – například v případě komunikace v rámci našeho e-shopu.

 

9. Jak a kdy mohu svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to buď v rámci každého obchodního sdělení (možnost zrušit odběr) nebo zasláním emailu na adresu gdpr@music-city.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě povinností vyplývajících z plnění smlouvy či ze zákona, či dalších souhlasů, které nám byly z Vaší strany poskytnuty pro výkon jiných činností (za jiným účelem).

 

10. Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů, odvolání souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů nebo uplatnění práv vyplývající z aktuální platné legislativy se na nás můžete obrátit pomocí emailové adresy gdpr@music-city.cz či na adrese našeho sídla: Audiomaster CZ, a.s., Ocelářská 937/39, 190 00 Praha 9. V této souvislosti je možné, že budeme požadovat prokázání Vaší totožnosti, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jedná se však pouze o opatření, které omezí neoprávněné přístupy nebo nakládání s Vašimi osobními údaji. Za účelem zkvalitňování služeb a také dle povinností vyplývající ze zákona může být daná komunikace zaznamenána a jednotlivé požadavky evidovány.