Letní výprodej se slevami až 60 % v plném proudu! Více v sekci ZDE.

PRAVIDLA SOUTĚŽÍ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH MUSIC CITY

Podmínky a ustanovení soutěže na sociálních sítích účtu Music City, vztahující se k soutěžnímu příspěvku z období stanoveného organizátorem soutěže v doplňujícím textu u příspěvku o výhru specifikovanou taktéž organizátorem soutěže u příspěvku.

 

I. Obecné informace 

1. Účastníkem soutěže se stává každý účastník, který akceptuje pravidla soutěže a splňuje tak tyto podmínky stanovené u příspěvku:

2. Organizátorem soutěže je obchodní společnost Music City v zastoupení firmy Audiomaster CZ a.s. se sídlem Ocelářská 937/39, Praha 9, 190 00, IČO: 28206649, DIČ: CZ28206649

3. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky, která je registrovaná na sociální síti Facebook a/nebo Instagram. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké.

4. Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.

5. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.

6. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.

7. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.

8. Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Instagram nebo Facebook a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží, nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti týkající se soutěže, musí být adresovány organizátorovi, nikoliv Facebooku a/nebo Instagramu.

II.  Osobnostní práva a ochrana osobních údajů 

1. Účastník soutěže poskytuje vložením komentáře a také jeho sdílením organizátorovi výslovný souhlas s tím, aby organizátor soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, jméno na sociální síti a případně doručovací adresa) ve své marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem nabízení obchodu a služeb.

2. Organizátor soutěže tímto informuje každého účastníka soutěže, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování dle předchozího odstavce, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán na adrese sídla organizátora.

III. Mechanismus soutěže 

1. Soutěž bude probíhat vždy v období uvedeném v oznámení příslušné soutěže.   

2. Ze všech příspěvků, které byly účastníky vloženy jako komentáře v příslušném období, vybere organizátor výherce. Vyhlášení soutěže proběhne na profilu Music City.

IV. Výhry a jejich předání 

1. Výhry v soutěži a jejich počet bude určen vždy v oznámení o příslušné soutěži.

2. Každý výherce bude informován o výhře na sociální síti, kde soutěž probíhala, a to přes profil Music City.

3. Výhry budou výhercům předány buď v sídle organizátora, nebo budou zaslány poštou na výhercem uvedenou poštovní adresu v České republice. Při vrácení zásilky proběhne jeden další pokus o doručení. V případě opakovaného nedoručení pozbývají na výhru nárok.

4. Výhry nejsou soudně vymahatelné. Výhry jsou vždy uvedeny netto, po případném odvodu srážkové daně.

V. Zveřejnění pravidel

Tato obecná, pro soutěž závazná pravidla, budou zveřejněna po celou dobu trvání soutěže na stránce: „https://www.music-city.cz/pravidla-souteze-socialni-site/