Jak zamezit zpětné vazbě

Nejednou jste se zřejmě ve zkušebně nebo na pódiu setkali s nepříjemným zapískáním. Jedná se o tzv. zpětnou vazbu mezi zvukovým výstupem (reproduktor) a zdrojem zvuku (mikrofon  nebo snímač elektrické kytary). K této situaci dochází, pokud mikrofonem produkovaný zvuk zachytí a zesílí reproduktory, následně v prostoru tento zvukový výstup opět zachytí mikrofon a reproduktor ho opět zesílí a vyzáří. Na určité frekvenci tak vzniká hodně zesílená zvuková „smyčka“. Frekvence je závislá na rezonančních vlastnostech mikrofonu, zesilovače či reproduktoru, na prostoru, a hlavně na vzdálenosti mikrofonu od reproduktoru. Stejná pravidla jako u mikrofonu platí i pro snímače (piezo, elektromagnetické).

Studiový mikrofon u bicích

Jak zabránit vzniku zpětné vazby

Základem je kvalitní vybavení. Na mikrofonu se nevyplatí šetřit. Čím citlivější mikrofon s velkým záběrem, tím je větší pravděpodobnost, že nastane zpětná vazba. Kvalitní mikrofony mají citlivost vyladěnou tak, že zabírají zvuk buď v ose mikrofonu, nebo jen z malé vzdálenosti. Mikrofonní hlava by měla směřovat směrem od reproboxu. Reprobox by měl mít dostatečnou výkonovou rezervu, aby se nepřebuzoval. I při sebemenším zkreslení zvuku reproboxu je mnohem větší pravděpodobnost vzniku vazby. U elektrické kytary se počítá se záměrnou saturací (zkreslení, přebuzení signálu). Pokud máme nekvalitní snímač a zkreslení je opravdu velké, zcela jistě bude kytara pískat. Kvalitní snímače jsou konstruované tak, že lze použít velké zkreslení a zpětnou vazbu kontrolujeme jen na konci tónů.

Zvukaři

Při živém zvučení se také může stát, že mikrofon propískne. Ideálním pomocníkem je eliminátor zpětné vazby. Bez něj se zvukař prakticky neobejde. Eliminátor sám určí frekvenci, která způsobuje zpětnou vazbu, a potlačí ji. Ani toto zařízení ale nezajistí stoprocentně hladký průběh akce bez vazbení, pokud se jedná o přiblížení mikrofonu k odposlechu. Eliminátor zpětné vazby sice zareaguje i v tomto případě, ale k propísknutí přesto dojde. Zkušenost zvukařů je taková, že buď rychle mikrofon „zamutují“ (vypnou jej pomocí tlačítka mute) nebo sníží vstupní signál knobem gain a mikrofon opět zapnou.

Kytarista při hře

Závěrem

Zpětná vazba většinou bývá nežádoucím prvkem hraní, ale lze ji do jisté míry předvídat. Zpěváci by neměli mávat mikrofonem kolem odposlechů nebo PA systému. Každý hráč by měl zvolit správný mikrofon, snímač i aparaturu. Zapískání může být tak silné, že vám dokonce může poškodit sluch. Berme proto ohledy nejen na sebe, ale i na ostatní členy kapely a zvukaře. Seznamte se dokonale se svým mikrofonem a reproduktorem. Na kytarovém aparátu navolte zvuk, aby sám od sebe nepískal, když ho zapnete.

Při správném nastavení kytarového aparátu lze zpětné vazby záměrně využít jako efektu, čehož někteří kytaristé využívají. Díky vazbě lze tón protáhnout. Tón se plynule přesune do zpětné vazby a když opět udeříte do strun, hra pokračuje, bez vazby. Nejnáchylnější bývají k vazbě nejčastěji mikrofony. Na menších akcích a v klubech, kde je málo prostoru na pódiu, jsou často mikrofony příliš blízko odposlechům. Záleží také na kvalitě mikrofonu, výkonové rezervě odposlechů a citlivosti reproduktorů. Na menší akci hrozí i zpětná vazba z kombinace mikrofon a PA.