STUDIO - 1. díl - Akustika

 
AKUSTIKA ANEB ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY
 
 
 
  
Pustili jste se do projektu s názvem nahrávací studio? Vítejte na lodi, která má před sebou klikatou plavbu s několika tematickými zastávkami, z nichž první nese název akustika. Trochu teorie nikdy neuškodí, a proto si vypůjčím z chytrých knih tvrzení, že akustika představuje rozsáhlý vědní obor zabývající se komplexně zvukem od jeho vzniku přes přenos prostorem až po vnímání lidskými smysly. Výrazně se bude podílet na výsledcích vaší práce, a vyplatí se proto věnovat jí při budování studia patřičnou pozornost.
 
 
 

ZVUK, NEBO HLUK?

 
Úplně na začátek si pojďme říct, že akustika nemá nic společného se zvukovou izolací. Pomocí akustických úprav prostoru v žádném případě nezamezíte nežádoucímu pronikání hluku ven a řešení takového problému vyžaduje obvykle rozsáhlé stavební úpravy. Ideální je zkrátka pro své studio najít takové místo, kde nějaká ta hlasitější nota nebude nikomu v okolí vadit. Akustiku lze různými prostředky vylepšit, základem všeho je ale výběr místnosti ideálního tvaru, nejlépe s obdélníkovým půdorysem.
 
 
 
 

KAM S ČÍM?

 
V případě, že neplánujete oddělit režii od nahrávací místnosti, je v takovém prostoru klíčový výběr poslechového místa, kde se budete snažit optimalizovat akustiku nejvíce. Váš pracovní stůl s monitory by měl stát rovnoběžně s jednou z kratších stěn místnosti. Abyste předešli hromadění odrazů, je vhodné umístit ho zhruba na čtyřiceti procentech délky delší stěny.
 
Ideálním místem pro studiové monitory je prostor mezi stolem a kratší stěnou, nejlépe na samostatných stojanech. Pokud stojany nemáte k dispozici, můžete monitory umístit výše na stůl tak, aby se od desky k uším neodrážely jejich zvukové odrazy. V tomto případě také monitory podložte pěnovými antivibračními podložkami.
 
Ať už zvolíte variantu jednu, či druhou, snažte se je postavit dále od stěn, pokud možno ne do rohů, vyhnete se tak hromadění basových frekvencí. Nemáte-li jinou možnost, umístěte v rozích takzvané basové pasti, případně přebytečné frekvence odstraňte nastavením potenciometrů na monitorech.
 
Na stojanech či na stole monitory natočte tak, aby směřovaly do jednoho společného bodu, tedy k hlavě posluchače. Tyto tři body by měly tvořit pomyslný trojúhelník s úhlem 60 ° v každém rohu. Pro zachování rovnoměrné akustiky v celé místnosti rozmístěte nábytek a vybavení takovým způsobem, aby místnost byla po obou stranách zrcadlově stejná.
 
 
 

LADÍME

  
 
 
Bude-li vaše studio sloužit k nahrávání vokálů a nástrojů pomocí mikrofonů, pak by vaše následující úpravy měly směřovat k tomu, aby v místnosti potlačily zejména dunivé basy a ponechaly zde patřičné množství odrazů středů a výšek, aby zvuk byl živý, ne sterilní.
 
Zvuk se od stěn odráží a podle toho, jak prostupnou překážku mu do cesty postavíte, se vrací zpět. Takovými překážkami jsou basové pasti, panely z akustické pěny, absorpční panely, akustické paravány, závěsy atd.
 
Zatímco basové pasti z akustické pěny umístěné v rozích místnosti umně pohlcují hluboké frekvence, stěny a strop lze v různé míře opatřit absorpčními panely či panely z akustické pěny, které podle profilu, tloušťky a hustoty pohlcují frekvence střední a vyšší. Obecně lze říct, že frekvence od 1,5kHz výš absorbuje každý hrubší materiál, např. závěs. Frekvence od 300Hz do 1,5kHz pak vyžadují větší tloušťku materiálu a nejhůře absorbovatelné jsou frekvence pod 300kHz, kde je nutný akusticky dobře pohltivý materiál o značném objemu.
 
Jako doplněk pak může posloužit difuzér, který má za úkol „rozbít“ echo v místnosti, případně rezonátor konstruovaný k potlačení konkrétní frekvence. Akustiku můžete i během nahrávání upravovat podle aktuální potřeby pomocí přenosných paravánů. K analýze akustiky místnosti slouží měřící mikrofony, které napoví, kde a jaké akustické prvky mají být umístěné.
 
 
 

ZÁKLAD PRO DALŠÍ PRÁCI

 
Jak už bylo řečeno, akustika je vědní obor značně obsáhlý a zdaleka ne celou její problematiku je možné jednoduše shrnout. Ideální odraz zvuku, doba dozvuku, způsob tlumení na různých frekvencích, to vše se podílí na charakteru vašeho nahrávacího studia. Patřičnou úpravou jeho akustických podmínek získáte pevný základ pro vaše budoucí nahrávky a jejich následný mix.