Pravidla soutěže

 

1.           Obecná ustanovení

1.1         Pořadatelem soutěže je společnost AudioMaster CZ a.s. – divize Music City, sídlící na adrese Ocelářská 937/39, 190 00 Praha 9 – Vysočany, IČ 282 06 649, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18655, (dále jen „pořadatel“).

1.2         Tato pravidla jsou dokumentem, který upravuje pravidla soutěže „Vyhraj nákup v hodnotě 100.000,- Kč a další ceny u Music City“.

1.3         Originál těchto pravidel je uložen v sídle pořadatele. Dále jsou tato pravidla k dispozici k nahlédnutí v elektronické podobě na www.music-city.cz.

2.           Doba trvání soutěže

2.1         Soutěž probíhá od 15. 11. 2021 do 15. 12. 2021.

3.           Účast v soutěži

3.1         Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let, která v době trvání soutěže nakoupí zboží v internetovém obchodě nebo prodejně pořadatele, a to v rámci jednoho nákupu v celkové výši alespoň 2.000,- Kč vč. DPH. Podmínkou pro zařazení do soutěže je, aby zákazník splňoval podmínky výše hodnoty nákupu, řádně uhradil cenu zboží a vyplnil registrační formulář s uvedením čísla objednávky (v případě e-shopové objednávky) nebo čísla účtenky (v případě nákupu na prodejně).   

3.2         Registrační formulář a internetový obchod pořadatele je k dispozici na www.music-city.cz. Prodejny pořadatele zákazníci naleznou v Praze (Ocelářská 937/39), Brně (Kobližná 53/24) a Uherském Hradišti (Prostřední 133).

3.3         Řádně vyplněné registrační formuláře zákazníci zasílají prostřednictvím internetu.

3.4         Zákazník se může účastnit soutěže opakovaně, ale vždy s dalším nákupem, resp. novým číslem objednávky nebo novým číslem účtenky.

3.5         Při vrácení zboží účastník pozbývá právo na výhru.

4.           Výhry v soutěži

4.1         V soutěži se soutěží o tyto výhry: 

              1. Poukaz na nákup zboží v hodnotě 100.000,- Kč vč. DPH na jedné z prodejen Music City. Poukaz nelze kombinovat s  dalšími promo slevami.

              2. Dárkový voucher na pobyt včetně snídaně pro 2 osoby ve STAGES HOTEL Prague se sídlem Českomoravská 19a, Praha 9.*

              3. Dárkový voucher na pobyt včetně snídaně pro 2 osoby ve STAGES HOTEL Prague se sídlem Českomoravská 19a, Praha 9.*

              4. Dárkový voucher na pobyt včetně snídaně pro 2 osoby ve STAGES HOTEL Prague se sídlem Českomoravská 19a, Praha 9.*

              5. Dárkový voucher na pobyt včetně snídaně pro 2 osoby ve STAGES HOTEL Prague se sídlem Českomoravská 19a, Praha 9.*

              6. Dárkový voucher na večeři v restauraci ve STAGES HOTEL Prague se sídlem Českomoravská 19a, Praha 9.*

              7. Dárkový voucher na večeři v restauraci ve STAGES HOTEL Prague se sídlem Českomoravská 19a, Praha 9.*

              8. Dárkový voucher na večeři v restauraci ve STAGES HOTEL Prague se sídlem Českomoravská 19a, Praha 9.*

              9. Dárkový voucher na večeři v restauraci ve STAGES HOTEL Prague se sídlem Českomoravská 19a, Praha 9.*

            10. Dárkový voucher na večeři v restauraci ve STAGES HOTEL Prague se sídlem Českomoravská 19a, Praha 9.*

                   *     Ubytování ve standardním hotelovém pokoji na jednu noc.

            Hodnota dárkového voucheru na večeři činí 1.500,- Kč.

            Vouchery lze uplatnit nejpozději do 31. 12. 2022.

5.           Losování výherců a předání výher

5.1         Výběr výherců bude zajištěn pořadatelem na základě náhodného výběru – losování, které proběhne nejpozději dne 20. 12. 2021.

5.2         Losování bude provedeno elektronicky prostřednictvím programu náhodně generujícího čísla ze seznamu všech účastníků soutěže. Losování bude provedeno v jednom tahu. Vylosovaná čísla budou náhodně seřazena v jednom řádku za sebou. Pro pořadí výherců platí, že 1. (hlavní) výherní cenu získává v pořadí při pohledu zleva 1. vygenerované číslo, 2. výherní cenu získává v pořadí při pohledu zleva 2. vygenerované číslo; podle tohoto pravidla se postupuje až do poslední výherní ceny. U losování bude přítomen alespoň jeden z vedoucích pracovníků pořadatele. O průběhu losování bude vyhotoven písemný protokol, který bude podepsán všemi účastníky přítomnými losování a spolu s těmito pravidly soutěže uložen v sídle pořadatele.

5.3         Výsledky soutěže budou zveřejněny na internetových stránkách pořadatele www.music-city.cz.

5.4         Oznámení o výhrách bude výhercům zasláno do 5 dnů po zveřejnění výsledků soutěže, a to na e-mailové adresy uvedené při registraci těchto výherců do soutěže.

5.5         Výhry budou výhercům předány nejdříve 14 dnů po skončení soutěže, a to buď v sídle pořadatele, nebo budou zaslány poštou na výhercem uvedenou poštovní adresu v České republice. Při vrácení zásilky proběhne jeden další pokus o doručení. V případě opakovaného nedoručení pozbývá výherce na výhru nárok.  

5.6         Hlavní výhru, tj. poukaz na nákup v prodejně Music City v hodnotě 100.000,- Kč vč. DPH je možné uplatnit nejdříve po 14 dnech od skončení soutěže a nejpozději do 30. 6. 2022. Hlavnímu výherci bude zpřístupněna vybraná prodejna Music City mimo běžnou otevírací dobu (v neděli) a zástupci pořadatele se mu budou při výběru zboží individuálně věnovat. Hlavní výhru nelze čerpat postupně, nákup zboží v hodnotě 100.000,- Kč je třeba vyčerpat v jednom dni.

5.7         Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s výhrami a jejich užíváním/čerpáním.

6.           Ochrana soukromí

6.1         Jestliže účastník soutěže v rámci soutěže poskytne pořadateli své osobní údaje, bere na vědomí a souhlasí s tím, že pořadatel bude tyto údaje shromažďovat a zpracovávat ve své marketingové databázi za účelem zajištění účasti účastníků soutěže v soutěži, vyhodnocování výherců, předání výher výhercům a bezúplatným zveřejněním jména, příjmení a města bydliště výherců soutěže na internetových stránkách pořadatele, ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech pořadatele. Osobní údaje budou zpravovány po dobu trvání soutěže až do doby předání výher.

6.2         Účastník soutěže bere na vědomí, že poskytování údajů je dobrovolné a souhlas může kdykoli s účinky do budoucna odvolat. Účastník soutěže má právo bezplatně obdržet na základě žádosti v souladu s GDPR informace o osobních údajích, které jsou uloženy ohledně jeho osoby. Kromě toho má účastník soutěže nárok za splnění stanovených podmínek na opravu, výmaz a omezení zpracování jeho osobních údajů. Dále má právo na přenos dat. Rovněž má účastník soutěže právo na podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

6.3         Identifikační a kontaktní údaje správce (pořadatele): AudioMaster CZ a.s., sídlo: Ocelářská 937/39, 190 00 Praha 9 – Vysočany, IČ: 28206649, DIČ: CZ28206649, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 18655, telefon: +420 800 708 807, e-mail: info@music-city.cz, kontaktní adresa: Ocelářská 937/39, 190 00 Praha 9 – Vysočany.

6.4         Účastník soutěže vyplněním a odesláním registračního formuláře uděluje pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů jím uvedených.

6.5         Účastník soutěže – výherce souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a název obce na webu, ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech pořadatele. Dále souhlasí s pořizováním a zveřejněním fotografií a videozáznamu jeho osoby pořízených v rámci předání výhry.

6.6         Účastník soutěže uděluje pořadateli souhlas se zasíláním e-mailů do schránky, jejíž adresu účastník soutěže uvedl v souvislosti s registrací v soutěži. E-mail může mít informační nebo reklamní charakter.

7.           Závěrečná ustanovení

7.1         Pořadatel se zavazuje plnit jeho povinnosti plynoucí z těchto podmínek.

7.2         Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její podmínky. Podmínky, jakož i jejich případné změny či oznámení k soutěži jsou zveřejněny na internetových stránkách soutěže www.music-city.cz.

7.3         Vymáhání účasti v soutěži a výher soudní cestou je vyloučeno.

7.4         Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže.

 

V Praze dne 14. 11. 2021