Problémy pohybového ústrojí muzikantů a jak jim předcházet

Hudební nástroj je zdrojem příjemného zvuku, k němuž vede cesta mnoha let učení a zkoušení. Hodiny denně strávené s hudebním nástrojem po dobu několika let i desetiletí mají nevyhnutelný vliv na naše pohybové ústrojí. Jednostranný pohyb, přetěžování daných svalů a svalových úponů může mít za následek v lepším případě bolesti, v horším případě i omezení, či dokonce konec hraní. Důležitá je především prevence, tedy dbát na správné postavení při hře a pravidelné protahování. Pokud už k nějakým komplikacím dojde, je třeba včas je identifikovat a zahájit rehabilitace.

 

Entezopatie (tenisový loket) 
Jedná se o úponové bolesti, ve sportu často zmiňovaný tenisový či oštěpařský loket. Bolestivost se nachází v oblasti přechodu šlachy v kost. Při permanentním jednostranném přetěžování dané oblasti může vzniknou zánět, který následně vede k osifikaci (kostnatění) úponu. Tento proces často doprovází silná řezavá bolest. Příkladů je mnoho. Kytarista zvolí špatnou polohu hraní, uchopení nástroje či nevhodné posezení. Poté díky svalovým smyčkám celého těla dojde k přetěžování svalů v oblasti předloktí. Z počátku tento proces probíhá bez povšimnutí, ale po letech špatného sedu a hraní se může u hráče projevit bolest nejen v předloktí, ale i ramene nebo zad. Již od začátku hraní by proto mělo být dbáno na správné držení těla při cvičení. Základem je naučit se v první řadě optimálně sedět a následně zvolit při hraní úhly končetin tak, aby nedocházelo k nadměrnému přetěžování zmíněných svalových smyček.

Popis správného držení kytary                                                                               

Obr. 1: Správné držení kytary (zdroj: Abeceda kytaristy, Pavel Malhocký a Stanislav Kahuda)

 

Fokální dystonie
Tuto diagnózu signalizují křeče vznikající při přetěžování a jednostranném zatěžování. Příčinou může být příliš urputné hraní s velkou silou a po dlouhou dobu. Hudebník začne pociťovat, že mu prsty přestávají fungovat, tak jak je zvyklý. Dostavit se může křeč, se kterou je již takřka nemožné hudební nástroj ovládat. Fokální dystonie se projevují často ve vyšším věku hudebníka. Pokud tento problém zaznamenáte, určitě navštivte co nejdříve lékaře.

 

Karpální tunel
S tímto všeobecně známým termínem se můžeme setkat nejen v kancelářích, ale i u muzikantů. Definuje se jako průchod šlach, nervů a cév v oblasti zápěstí obepnutý vazem. Syndrom karpálního tunelu se projevuje mravenčením a brněním prstů. Příčinou je utlačování procházejícího nervu ostatními strukturami. Často tento tlak na nerv způsobuje přetěžováním napínaný vaz.

Karpální tunel

Obr. 2: Karpální tunel (zdroj Wikipedia, odkaz zde)

 

Správné posezení u bicích:

Stolička Správné sezení u bicích
Malý buben Správné sezení u bicích
Velký buben a Hi-Hat Jak správně sedět u bicích
Hi-Hat a malý buben Správné sezení u bicích

(zdroj obrázků: https://bici.mypage.cz/menu/vyuka-hry-na-bici/sezeni-u-bici-soupra)

 

Závěrem
Tak jako při jiných činnostech je i u hraní na hudební nástroj důležité správné držení těla. Vhodné jsou relaxační cviky nejen po každém hraní, ale vyplatí se preventivně cvičit i jindy, ideálně pravidelně. Při zaznamenání některých ze zmíněných příznaků doporučujeme informovat co nejdříve svého lékaře. S rehabilitací je vhodné začít včas. Při jejím odkládání hrozí prodloužení její doby v budoucnu. V extrémních případech již náprava nemusí být možná a někteří hudebníci musejí dokonce hraní na svůj hudební nástroj zcela opustit.

 

Relaxační cviky:

Relaxační cvikyZdroj: https://zena-in.cz/clanek/jak-nejlepe-predchazet-karpalnimu-tunelu