Klubová stage - 4. Díl - Kvalitní zvuk v záři světel

 

 
 
 
         Z obyčejného klubu udělá dobrý klub patřičně vybavený bar a šikovný barman. Ovšem dokonalý klub udělá z takového místa jen živá hudba, skvělý zvuk a světla. Hudební fanda je náročný a z koncertů si přeje odcházet naplněn nejen pivem, ale i nesmazatelnými dojmy z živé produkce svých oblíbených interpretů v nejlepším možném podání. Pokud kvalitně poskládáte zvuk, zabalíte ho do záře světel a světelných efektů, vytvoříte z pódia svého klubu nadupaný generátor dokonalých audiovizuálních zážitků publiku i kapelám, které se na takovou stage budou rády vracet.
 
 

 

PA neboli public address
 

         Zvuk v klubu obstarává PA aparatura. Takzvané péáčko představuje soubor komponentů, pomocí kterých se zvuk kapely dostává v náležité míře a kvalitě z pódia mezi lidi v sále. Nebudeme zabíhat do podrobností a řekneme si, že standardní PA zahrnuje mixážní pult, FOH reproboxy nasměrované do sálu, na pódiu pak odposlechové reproboxy pro kapelu, stage box, D.I. boxy, nástrojové a zpěvové mikrofony a patřičnou kabeláž. Při sestavování PA aparatury je důležitý její výkon, který by měl být úměrný prostoru, kde bude sloužit, a také její následné rozmístění, aby přenášela zvuk do sálu, pokud možno rovnoměrně.

 

 
 
 
 
 
Reproboxy a jejich rozmístění
 

         Reproboxy mohou být dvojí konstrukce. Pasivní, které potřebují k provozu externí zesilovač a nejsou v klubech nijak běžné. Nebo aktivní, které se (i díky nižším pořizovacím nákladům systému) těší velké oblibě a disponují zabudovaným zesilovačem s různým množstvím základních ovládacích prvků, vstupů a výstupů. U reproboxů je vedle výkonu důležitá jejich velikost a frekvenční rozsah, který jsou schopné pokrýt.

 
         Je vhodné umístit po obou stranách pódia externí subwoofer doplněný o satelit osazený do stojanu. Taková kombinace lépe zajistí kvalitní přenos pásma v celé jeho šířce. Při rozmístění FOH reproboxů dbejte na to, aby byly umístěné vždy před kapelou. Té zajistíte odposlech pomocí stage monitorů, které rozmístíte podle potřeby na zem na pódiu. Stage monitory mají zadní stěnu zkosenou, aby je bylo možné nasměrovat k uším muzikantů. Jejich zvuk by se v žádném případě neměl během koncertů dostávat k publiku v sále a vystačí si proto s nižším výkonem
 

 

Jaký zvolit mixážní pult
 

         Mixážní pult je pomyslným mozkem distribuce signálu a jeho úpravy. Mix může být digitální, nebo analogový, přičemž při výběru takového zařízení do zvukové režie klubu ukáže váš prst na digitál. Zajímat vás bude počet jeho vstupů, který vypovídá o tom, kolik nástrojů bude schopné pojmout.

 
         Digitální pult obvykle disponuje efektovou jednotkou a také možností ukládání nastavení. Signály nástrojů na pódiu jsou prostřednictvím ethernet kabelu vedené do mixážního pultu, kde jim zvukař přiřadí požadovanou hlasitost, poměr, efekt nebo je upraví pomocí ekvalizéru. Odtud pak míří už smíchané k FOH reproboxům. Vybrané nástroje posílá zvukař podle přání muzikantů také zpět na stage do odposlechů. Sem se dostává pomocí AUX výstupů na mixu a počet takových výstupů určuje, kolik nezávislých monitorových cest může mít kapela k dispozici.
 
 

 

 
 
Distribuce signálu
 

         K propojení pódia s digitální mixážní konzolí budete potřebovat zmíněný ethernet kabel, který zapojíte do digitálního stageboxu. Stagebox je zařízení opatřené různým množstvím vstupů a výstupů. Zatímco z jeho výstupů povede prostřednictvím patřičných kabelů signál z mixu k odposlechům, do vstupů zapojíte všechny nástroje a mikrofony na pódiu, které budete chtít slyšet z FOH reproboxů.

 
         Elektrické nástroje, jako jsou kytary, klávesy a jiné, mají výstup o nízké hlasitosti a vysoké impedanci a nerozumí si s nízkoimpedančním symetrickým mikrofonním vstupem na mixážním pultu. Signál takových nástrojů vedením po dlouhých kabelech také ztrácí úroveň a dochází k jeho degradaci. Mezi stagebox a nástroj proto umístěte DI box, který převede signál do vhodnější formy bez jeho zkreslení nebo nutné úpravy v nástroji. Zároveň vás zbaví problémů spojených se zemněním a napájením.
 

 

Světlo pro vaši hudbu

 

            Když už máte klubovou stage vybavenou náležitou PA aparaturou, byla by škoda neobléknout ji do moderního ohozu z barevných světel a efektů a nevytvořit kapelám i lidem v sále dokonalou atmosféru. K základnímu nasvícení pódia si vystačíte s osmi PAR reflektory, které po jednom umístíte do rohů. Tím na stage dostanete požadované světlo do každého jejího koutu a dál mu v závislosti na modelu PARu můžete přiřadit libovolnou barvu nebo intenzitu. Mezi těmito osmi body se následně otevírá prostor pro vaši tvořivost.
 
 
         Můžete ho totiž vyplnit nejrůznějšími světelnými efekty a jejich libovolnými kombinacemi. Na výběr máte velké množství párty scopů, bodových světel, otočných hlav, geyserů, paprskových efektů, výrobníků mlhy a řadu dalších. Většinu z nich můžete použít buď jednotlivě, nebo po více kusech umístěných na gigbarech připevněných například ke stropu nebo k jiné části pódia. Fantazii se sice meze nekladou, ovšem používat světelnou techniku byste měli s přihlédnutím k povaze dané akce. Není vždy nutné úplné využití všech částí osvětlovací techniky, ale její inteligentní zapojení do hudební produkce.
 
 

 

 
 
Magie DMX protokolu

         Některé typy světel jsou libovolně programovatelné a mohou svítit, měnit intenzitu světla či reagovat na zvuk podle toho, do jakého módu je nastavíte na jejich ovládacím panelu. Důmyslnější variantu ovládání osvětlovací techniky pak představují DMX kontrolery. Ty k řízení techniky využívají povelový protokol DMX (digital multiplex) vyvinutý pro digitální přenos řídících informací. Světla a efekty zapojené v takovém systému je nejprve nutné naadresovat. To znamená, že jim (případně jejich funkcím) přiřadíte pomocí DIP switche nebo LED displeje patřičný ovládací prvek na DMX kontroleru. Osvětlení pódia a veškeré efekty, které pomocí DMX XLR kabelů připojíte ke kontroleru, můžete pak pohodlně ovládat třeba ze zvukové režie.
 

         Z takové režie se vám naskytne pohled na stage dokonale připravenou pro koncerty s nezapomenutelnou atmosférou a skvělým zvukem.