Bezdrátové systémy


 
 
 
 
 

Propletence kabelů připomínající klubka svíjejících se hadů bývají nezřídka záludnou nástrahou pro muzikanty na pódiích i ve zkušebnách. Máte-li v kapele zpěváka či kytaristu, který stage vnímá jako atletický ovál, jste na nejlepší cestě k tomu, jak takovou stage proměnit v kabelové inferno. A pokud zrovna nejste vyznavačem onoho přetopeného místa obydleného rohatými pány, život na pódiu vám výrazně mohou ulehčit bezdrátové systémy.

 
 
Analog, nebo digitál?
 

Takové zařízení se vždy skládá z přijímače na straně jedné, na straně druhé pak z vysílače. Vysílač je napájen bateriemi, nebo mívá vestavěný dobíjecí akumulátor. Podle způsobu, jakým je signál z vysílače šířen a následně v přijímači zpracováván, se bezdrátové systémy dělí na analogové a digitální. Analogové systémy využívají k distribuci signálu široké vysílací pásmo UHF. Disponují možností využití většího množství kanálů najednou a mívají delší dosah. Naproti tomu ale vykazují větší ztráty při vedení signálu. UHF pásmo je také hojně využíváno mobilními operátory či televizními stanicemi a některé frekvence jsou jimi blokované. Předpokládá se, že pásmo 694-789 MHz bude v rámci harmonizačních opatření Evropské komise vyhrazeno od roku 2020 nebo od roku 2022 (je možný dvouletý odklad) pro Mobilní sítě a Internet, po roce 2020-2022 tak nebude postupně možné bezdrátové systémy na frekvencích 694-822 a 833-862 MHz provozovat.
 

Digitální systémy, v porovnání s analogovými, umožňují téměř bezztrátový přenos signálu. Zejména díky výkonným 24bitovým převodníkům dosahují kvalitních zvukových výsledků. Oproti analogovým systémům mívají však kratší dosah. Úskalím těchto systémů může být ale frekvence, na které pracují. Pásmo 2,4 GHz je využíváno drtivou většinou WiFi routerů. Pokud více služeb, například v podobě mobilních telefonů, sdílí jedno vlnové spektrum, hrozí riziko rušení.
 

Některé systémy, přesto že jsou digitální, využívají k přenosu spektrum rádiových vln UHF. Jedná se o aktuálně nejdokonalejší zařízení, která nabízejí digitální kvalitu a zároveň výhody širokého UHF pásma, ovšem za vysokou cenu. Takovým je například Shure QLX-D.
 

Ať už je spojení mezi vysílačem a přijímačem navázáno jedním či druhým způsobem, důležité je, aby nijak nekolísalo, nebo nebylo přerušeno úplně. Proti podobným výpadkům jsou odolné takzvané diverzitní bezdrátové systémy, přesněji řečeno true diversity systémy. Přenos signálu v takovém případě probíhá pomocí dvou tunerů v přijímací jednotce a elektronika zařízení automaticky vybírá ten kvalitnější. Respektive dojde-li k přerušení jednoho signálu, systém plynule přejde na druhý.
 
 
  
 
Jak už bylo zmíněno, bezdrátové systémy tvoří vysílač a přijímač. Vysílač může mít v závislosti na druhu zařízení různou podobu. V případě kytarových systémů bývá tvořen takzvaným beltpackem. Krabička nevelkých rozměrů může být umístěna za opaskem muzikanta, nebo na popruhu nástroje, se kterým je propojena krátkým kabelem. Některé systémy mají pouze miniaturní vysílač, přímo zapojený do konektoru nástroje.

 
  
 
 

Nejpočetnější skupinou bezdrátových systémů jsou bezesporu bezdrátové mikrofony. Stejně jako jejich kabelem limitovaní příbuzní mohou být jak dynamické, tak kondenzátorové a mohou mít různou směrovou charakteristiku. Zatímco přijímač má podobu totožnou jako v případě nástrojových systémů, vysílač bývá zabudovaný v těle mikrofonu. Bezdrátový mikrofon však můžete pro některé účely vytvořit i z klasického, dynamického, třeba pomocí zařízení Alesis Miclink Wireless. Stačí, když k němu pomocí XLR konektoru připojíte miniaturní vysílač, který následně spárujete s přijímačem a „bezdrát“ je na světě.

 
 
Zvláštní skupinu bezdrátových mikrofonů tvoří mikrofony hlavové. Vysílač mají zabudovaný v bodypacku a jsou ideální například pro zpívající tanečníky, bubeníky nebo pro fitness instruktory. Takový systém se skládá z hlavového mikrofonu připojeného kabelem k bodypacku za opaskem muzikanta a z bezdrátového přijímače umístěného poblíž mixážního pultu.

 
Bezdrátové mikrofony
se používají ale i k ozvučení nástrojů, zejména pak dechů, bicích či perkusí. Samotný mikrofon bývá ukrytý v odolném pouzdře, které je flexibilním „husím krkem“ spojeno s upevňovacím zařízením v podobě klipsny. Vysílač takových systémů je ukrytý opět v bodypacku.

 
 
Svoboda bez drátů a lepší zvuk

Bezdrátové systémy, vedle bezstarostného pohybu po pódiu, poskytují zároveň přenos signálu bez ztrát a tím také kvalitnější zvuk. Pokud tedy váháte mezi kabelovou klasikou a bezdrátem, možná právě tento fakt vám může v rozhodování pomoci. Ať už zvolíte mezi digitálním, nebo analogovým systémem, vyčistí vám prostor pod nohama a jediné, co musíte hlídat, jsou povolené frekvence a nabité baterky.