TICHO NELÉČÍ, DOBRÝ ZVUK ANO!

 
 
 
               Live zvuk
 

Zvuk bývá nezřídka alfou a omegou výsledného dojmu z produkce kapel při koncertech. Na jeho kvalitě se výrazně podílí nejen zvukař, ale také typ a kvalita vybavení, se kterým pracuje. V průběhu několika posledních dekád se vývoj zvukové techniky posunul dopředu natolik, že se muzikanti na pódiu mohou cítit téměř jako ve studiu. Zvukové aparatury neboli péáčka, jak se jim hovorově říká, mohou mít různé podoby a skládají se z různých komponent. Takovými jsou mixážní pulty, reproboxy, v závislosti na druhu použitých reproboxů také zesilovače, kabely, stage boxy a případné monitorové reproboxy.

 
 
               Mixážní pulty
 

Jak už název napovídá, mixážní pulty jsou zařízení sloužící k směšování či distribuci různých zdrojů signálu. Taková zařízení obvykle disponují několika vstupy a výstupy. Signál z každého vstupu je pak možné libovolně přesměrovat ke konkrétním výstupům. Takovému signálu lze ovládacími prvky přiřadit různou intenzitu, nebo ho efektovat v závislosti na druhu a výbavě zařízení. Mixážní pulty mohou být analogové, nebo digitální. Obecně řečeno, analogové pulty jsou i přes absenci některých funkcí oblíbené zvlášť kvůli své schopnosti zachovat přirozený charakter zvuku, mívají však nezřídka vyšší hmotnost. Digitální pulty nabízejí oproti pultům analogovým několik výhod. Takovou může být možnost dálkového ovládání pomocí chytrého telefonu, tabletu i počítače, nebo uložení a následného vyvolání scén. Zvučí-li uživatel takového zařízení například více kapel během jednoho večera, má možnost uložit si nastavení každé z nich během zvukových zkoušek a následně ho vyvolat před produkcí každé z nich. Digitální pulty mívají menší hmotnost než analogové, někdy jim však bývá vyčítána pomalejší odezva ovládacích prvků. Předními výrobci mixážních pultů jsou například Soundcraft, nebo Yamaha.

 
 
               Reproboxy
 

Jak už bylo zmíněno, reproboxy se dělí na dvě základní skupiny – aktivní a pasivní. Zatímco aktivní mají integrovaný vlastní zesilovač, k pasivním reproboxům je zapotřebí pořídit zesilovač externí. Obecně platí, že pasivní sestavy bývají platnější ve větších prostorách a mnohdy umí zprostředkovat kvalitnější zvuk. Aktivní sestavy pak bývají k vidění například v menších klubech a zkušebnách, a to zejména kvůli snadnější dostupnosti ovládacích prvků jednotlivých boxů, méně komplikovanému zapojení i nižším pořizovacím nákladům. U pasivních PA reproboxů je důležité ujistit se, zda dokážou plnohodnotně využít výkon zesilovače. Tato hodnota je udávána ve wattech (RMS). U reproduktorů obecně je důležité sledovat jejich frekvenční rozsah, čím vyšší, tím lepší. Velikost reproduktoru pak napoví, jak hluboké tóny dokáže nabídnout. Výrobou reproboxů se zabývají značky jako dB Technologies, JBL nebo QSC.

 
 
 
 
 
               Stage boxy a kabely
 

Přenos signálu mezi mixem a pódiem probíhá pomocí multipárového kabelu v případě analogového mixu. Za použití mixu digitálního je ve většině případů zapotřebí kabelu CAT5, neboli kabelu ethernetového. Takový kabel je na pódiu zakončen takzvaným stage boxem, který slouží ke sběru signálu jednotlivých nástrojů, nebo naopak distribuuje signál vybraných nástrojů z mixu zpět na stage do monitorových reproboxů. Stage boxy se dělí opět na digitální a analogové. Kabelům všeobecně se vyplatí věnovat patřičnou pozornost a následnou péči. Na trhu jsou k dostání kvalitní výrobky zejména od společností Klotz, Adam Hall a dalších.

 
 
               Zvuk je věda
 

Aby bylo dosaženo kvalitních zvukařských výsledků, je zapotřebí přihlédnout také k účelům a charakteru prostor, které mají být ozvučeny. Tomu přizpůsobit druh, kvalitu a výkon vybavení. K ozvučení zkušebny tak může dostatečně posloužit pár aktivních reproboxů a vícestopý mix, zatímco PA aparatura do klubu pro tisíc osob bude muset splňovat daleko náročnější požadavky, obsahovat více prvků, jako například stage box, multipárový kabel, monitory apod. Současné technologie nabízejí velké možnosti. Dosáhnout kvalitních výsledků se tak dá snáze, než tomu bývalo několik let nazpět. Umění docílit dobrého zvuku spočívá sice stále z velké části na pánovi či dámě za mixem, díky kvalitnímu vybavení mají však práci v současnosti o mnoho příjemnější.