TVŮJ MIKROFON, TVŮJ STYL, TVŮJ HLAS

 

 
Průkopníci
 

Pravděpodobně nejstarší zmínka o mikrofonu pochází z roku 1683. Nejednalo se však v žádném případě o elektroakustické měniče, nýbrž o jakási naslouchadla, která měla sloužit k zesílení slabých zvuků. Vynález zařízení pro přeměnu akustického signálu na signál elektrický je mnohem mladšího data a je podle různých zdrojů připisován hned několika velikánům vědy. Za průlomový okamžik je považován kapalinový mikrofon Elishe Graye z roku 1876. Na podobném principu založil svou práci i Alexandr Graham Bell, který z Grayem o slavný vynález vedl soudní spor. Velkým objevem byl pak uhlíkový mikrofon doktora Edwarda Hughese, jenž kapalinu v zařízení zmíněných pánů vyměnil za uhlíková zrnka. Podle dalších zdrojů je vynálezcem mikrofonu Emile Berliner. Muž, který světu později představil mj. gramofon, při své práci vycházel z Bellova výzkumu a jeho výsledky v roce 1877 jen zdokonalil. V průběhu 20. století se mikrofony překotně vyvíjely do současné podoby a podle různých vlastností i principů, na kterých fungují, se dělí do několika kategorií.

 

Dynamické mikrofony

 

Nejpočetnější skupinu mikrofonů tvoří mikrofony dynamické. Jsou méně citlivé a lépe si poradí například s hlasitým zpěvem při živých vystoupeních. Jsou tak vhodné pro každé podium. Mezi jejich hlavní klady patří především mechanická odolnost, relativně nízká náchylnost ke zpětné vazbě a vyšší odolnost proti přeslechům přicházejícím mimo osu mikrofonu. Pro svou houževnatost a minimum negativních vlastností jsou oblíbené napříč žánry již desítky let. Živoucí legendou v této kategorii je král podií Shure SM58.

 

Kondenzátorové mikrofony

 

Kondenzátorové mikrofony pro podiové užití dokáží přenést zvuk věrněji, s menším zkreslením a menším proximity efektem. Kvůli větší citlivosti jsou ale náchylnější ke zpětné vazbě, a tak se hodí spíše pro klidnější žánry, kde není vysoká hlasitost ostatních nástrojů na podiu a příliš velká hlučnost odposlechů. Vynikající jsou při použití stále populárnějších sluchátkových in-ear monitorů. Většina takových mikrofonů vyžaduje napájení.

 

Bezdrátové mikrofony

 

Samostatnou skupinou jsou pak mikrofony bezdrátové. Ty mohou být dynamické i kondenzátorové. Jejich podoba se liší vzhledem k účelu, k jakému mají sloužit, ať už jsou to klasické handky - mikrofony do ruky, head sety, nebo mikrofony klopové, používané například v muzikálech. Důležitým parametrem, který není při výběru bezdrátového zařízení radno opomíjet, je způsob přenosu signálu. Nabízí se klasický UHF „rádiový“ přenos a přenos digitální. Významnými hráči mezi výrobci bezdrátových mikrofonů jsou společnosti Sennheiser, AKG a Shure.

 

Držte správný směr

 

U obou typů mikrofonů je potřeba také vybírat dle směrové charakteristiky. U mikrofonů pro zpěv je to nejčastěji tzv. kardioida, nebo superkardioida, případně hyperkardioida. Toto označení určuje šířku snímaného prostoru před mikrofonem od nejširší kardioidy po nejužší hyperkardioidu. Čím užší je směrová charakteristika, tím menší vznikají přeslechy zvuků přicházejících ze stran - mimo osu mikrofonu, ale tím je také nutná větší „směrová kázeň“ zpěváka. Obecně však platí, že mikrofon je třeba vždy důkladně vyzkoušet a vybrat takový, se kterým si váš hlas rozumí nejlépe.

 
 

 

 
Vokální procesory
 

Představa, že by se například kytarista v dnešní době obešel bez nějaké krabičky na zkreslení či jinou modulaci zvuku svého nástroje, působí poměrně naivně. Stejně běžně a snadno se dá efektovat i zpěv. Slouží k tomu takzvané vokální procesory. Absolutní špičkou v oboru jsou produkty kanadské značky TC Helicon. Disponují širokou škálou efektů jako je například reverb, delay, distortion a další, nebo mohou pracovat jako looper. Mnohé z nich umí opravit nedostatky v ladění v reálném čase, nebo fungují jako harmonizery.

 

Zkoušejte a vybírejte důkladně

 
Mikrofon bývá v naprosté většině případů pomyslným vrcholem pyramidy v procesu snímání zvuku ve studiu i na podiích. Vyplatí se proto vynaložit patřičné úsilí při výběru druhu, značky a modelu. To vše v závislosti na účelu, jakému má mikrofon sloužit, na charakteru vašeho hlasu či prostředí, ve kterém bude zařízení nejčastěji pracovat. Dalším důležitým krokem je vhodný výběr kabelů. Nekvalitní kabeláž se dokáže výrazně podepsat pod sníženou kvalitu výsledného signálu. Rozhodně není na škodu před nákupem nového mikrofonu vyzkoušet různé varianty nabízených produktů a nechat si poradit od odborníků – zvuk je alchymie.